ورود مهندسین ناظر و دفاتر مهندسی

ورود
نام کاربر :
کلمه عبور :

کاربر گرامی ، مقتضی است نسبت به تغییر رمز عبور خود در اولین ورود به این سامانه اقدام فرمایید . برای این امر به سامانه City.mashhad.ir مراجعه نمایید . بدیهی است کلیه تبعات ناشی ازسوءاستفاده سایرین از حساب کاربری بر عهده شما خواهد بود.